PU 377/13 TİKSOTROPİK POLYESTER BEYAZ ASTAR

Açıklama

Kullanım  şekli         : Pistole,airless pistole.

Kullanım alanı          : Düz yüzeyler, yuvarlak parçalar,monte edilmiş mobilya

Karışım Oranı                      :

Ürün                                      Ağırlık (Kg)               Hacimce (Lt)                        

PU 377/13                                    100                              100          

PH 222 (hızlandırıcı)                     2                                    3                     

PH 666 (katalizör)                         2                                    3                     

DT 22 (tiner)                                 20                                  30         

Kuruma süresi (300g/m2, 200 C)

Toz Kuruluğu                         25  dak.

Dokunma Kuruluğu                90  dak.

İstife Alma                            35  dak.                     

Karışım Ömrü                                : 35 dak                             

Önerilen Uygulama Miktarı            : Her katta en fazla 250g/m2

Kat Sayısı                                      : En Fazla 2

Katlar arası bekleme süresi            : En az 45 dakika ,en fazla 60 dakika

Zımparalama                                  : En az 4 saat

           

Raf Ömrü                                         : PU 377/13    6 ay

                                                          PH 222         6 ay

                                                          PH 666         6 ay                

ÖZELLİKLERİ:

PU 377/13 MDF ve gözenekli ahşaplar için kullanılan, elle zımparası ve akışkanlığı mükemmel, tiksotropik polyester astardır.

Ahşabın tek kat astar uygulanarak son kat boyaya hazır hale gelmesi isteniyorsa tek katta 500 matılması önerilir.

Zımpara en az 4 saat sonra yapılmalıdır.

Birden fazla kat uygulaması kuruma süresi uzatır. Zımpara en az 12 saat geçtikten sonra yapılmalıdır.

PU 377/13 mükemmel zımparalanma özelliğine bağlı olarak özellikle mat son kat vernikler için uygundur. Parlak sonuç elde etmek için son kat vernik/boya 1-4 saat arayla 2 kat uygulanmalıdır.

UYARILAR:

Polyester cilalar 200C’nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

PH 222 ve PH 666’nın doğrudan teması kullanıcıda yaralanmalara yol açabilecek kimyasal reaksiyonlara sebep olabilir.Bu yüzden PH 222’yi beyaz astarla çok iyi karıştırıp daha sonra PH 666 eklenmelidir.

MDF’lerin  yapılarında ve kullanılan bağlayıcılardaki farklılıklara bağlı olarak polyester uygulamadan önce mutlaka gerekli denemeler yapılmalıdır.